ASApro Projektipalvelu
Onko aikataulun aikaansaamisessa ongelmia? Kun kiire painaa, niin apu on yllättävän lähellä


Kuvitelma siitä, että kun on hankittu jokin projektinhallintaohjelma koneelle, on asiat kunnossa, kannattaa nopeasti unohtaa. Työvälineen hankinta on vasta ensimmäinen, vaikkakin tärkeä, askel eteenpäin. Ongelmia on erityisesti organisaatioissa, joissa käyttäjät ja hankinnan tekijä ovat kaukana toisistaan. Parhaiten on onnistuttu silloin kun käyttäjät ovat sitoutuneet uuteen toimintatapaan ja työvälineen käyttö on edennyt todellisten tarpeiden mukaisten ratkaisujen kautta käytäntöön. Ongelmat käytössä näkyvät nopeasti aikatauluissa ja johtaa turhautumiseen ja tekeminen on parhaimmillaankin vain välttämätön riesa eikä aidosti apuväline.

Toimialan ymmärtäminen on myöskin ollut tärkeää. Rakennusalan asiakaskunta arvostaa alan koulutuksen saanutta asiantuntijaa, jolla on vuosien kokemus vastaavan tyyppisistä yrityksistä ja niiden tarpeista. Kannattaa hankkia myöskin osaamista!

Opiskeluaikana (TTKK) 1980-luvulla tuli rakentamisen kokemusta tyypilliseen tapaan lapiovarresta vasaran/ruuvikoneen sekä mittatikun kautta tietokoneeseen. Opiskelun jälkeen työura lähti kulkemaan rakentamisen projektinhallinnan uralle: 1990-luvulla ensin PlanMan Oy:ssä sitten Projektinhallinto Oy Prohan kautta Artemis Finland Oy. Joulukuussa 2008 perustin oman yrityksen ASApro Projektipalvelu.

Toimin koko Suomen alueella (jonkin verran työ on vienyt myöskin Viroon, Pietariin ja Moskovaan). Asiakkaat ovat pääosin olleet rakennussektorin yrityksiä: rakennusliikkeitä, urakoitsijoita, rakennuttajia, suunnittelutoimistoja, rakennustuoteteollisuutta, oppilaitoksia, kaupunkeja. Virkistävää erilaisuutta ovat tuoneet poikkeamiset vaikkapa teollisuuden kunnossapitoon tai projektitoimituksiin, laivanrakennukseen, ydinvoimalaitoksen vuosihuoltoon, verkonrakennukseen ja viime vuosien hitti - tuulipuistot.