ASApro Projektipalvelu
Onko aikataulun aikaansaamisessa ongelmia? Kun kiire painaa, niin apu on yllättävän lähellä

PlanMan Project on PlanMan Oy:n valmistama projektinhallintaohjelmisto. Tocoman Oy jatkaa työtä sulautumisen myötä. Ohjelmiston ensimmäinen versio julkistettiin 2010 ja sen ominaisuudet ovat siitä laajentuneet merkittävästi vuosittain julkaistuilla uusilla versioilla. PlanMan Project -ohjelmistolla on "sisarohjelma" Tocoman Aikataulu. Ohjelmat toimivat suurelta osin samalla tavalla.

PlanMan Project -ohjelmistolla voidaan laatia jana-aikataulu (Gantt-kaavio), paikka-aikakaavio, lohkokaavio, tahtiaikataulu, toteutumamatriisi (vinjetti), resurssisuunnittelu, kustannussuunnittelu sekä seuranta. Seurantaa voi tehdä perinteisesti janakaaviossa valmiusasteiden ja tilanneviivan avulla. Määräseurantaan perustuva paikka-aikakaavion valmiuskäyrä kertoo havainnollisesti poikkeamat. Matriisissa toteutuneet tehtävät (esim paikkajaon mukaan) näkyvät rastittuna.
Uutta on mm. tehtävien havainnollistaminen karttapohjalla. Myöskin toteutumamatriisi on saanut uusia ennen näkemättömiä ulottuvuuksia. Ohjelma on nykyaikainen käyttöliittymältään ja on siksi helppo oppia. Tuote kehittyy koko ajan eteenpäin asiakaskunnan laajentuessa ja esittäessä toiveitaan. Ohjelmiston käyttöliittymän voi vaihtaa suoraan ohjelmasta - tarjolla on nyt suomi, ruotsi ja englanti.