ASApro Projektipalvelu
Onko aikataulun aikaansaamisessa ongelmia? Kun kiire painaa, niin apu on yllättävän lähellä

PlaNet-ohjelmalla onnistuu jana-aikataulun, toimintaverkon ja paikka-janakaavion (tahtiaikataulu) laatiminen. Tehtävät voi mitoittaa keston, määrämitoituksen ja resurssimitoituksen kautta. Tehtäville saa kustannukset kokonaissummina, yksikköhintoina ja resurssihintoina. Tulot saa tehtäville ja tapahtumille. Tapahtumilla kustannukset ja tulot saa pistemäisinä erinä, kun taas tehtävillä ne jakautuvat keston ajalle. Tiedoille löytyy myös seuranta: suunnitelma, tavoite, toteutuma ja jäljelle jäänyt. PlaNet+ -ohjelma on tästä laajennettu versio. Siinä on lisänä paikka-aikakaavio, seurantamatriisi sekä hankinta- ja kalustoaikataulu (aikatauluun integroituina omina kaavioina).

Artemis Finland Oy, jonka kanssa minulla oli sopimus PlaNet-ohjelman myynnistä, on lopettanut toimintansa. Ohjelman toimitus on edelleen mahdollista kumppanin kautta. Jos yritykselle on hankittu ohjelmisto esim. entisille työntekijöille, se voidaan palauttaa uusien käyttäjien käyttöön jos vain lisenssiontitiedot löytyvät. 

Lisätietoa Artemis Finlandista saa osoitteesta www.ytj.fi.

Apua aikataulun tekemiseen löydät ohjeista, joita lähetän pyynnöstä.

Eri versioissa löytyviä virheitä on nähtävissä Kysymyksiä-välilehdellä. Osa niistä on vakavia ja saattavat jopa tuhota aikataulutiedoston lukukelvottomaksi. Kysy kuitenkin neuvoa ennen toimintaa, koska kyse on usein vai pienestä virheestä, jonka voi kiertää.

Mikäli tarvitset jonkin vanhemman version PlaNet-ohjelmistoista, niin ota yhteyttä.

PlaNet-ohjelmisto
- jana-aikataulujen ja toimintaverkkojen (lohkokaavio tai nuoliverkko) tekemiseen
- tehtävien mitoitus tehtävissä suoraan arvioimalla, määrän ja kapasiteetin avulla ja resurssien tuntien ja menekkien kautta
- projektin paikkajako - > paikkajanakaavio
- monipuoliset graafiset kuvaajat ja aikataulukot
- tietojen seuranta
Ota yhteyttä - asennuspaketti löytyy: PlaNet 6.4 asennus

PlaNet+ -ohjelmisto
Ota yhteyttä. Alla oleviin versioihin löytyy asennuspaketti:
PlaNet+ 6.4.1 asennus
PlaNet+ 6.4 asennus (itse käyttämäni versio)
PlaNet+ 6.3 asennus (useilla oppilaitoksilla)
PlaNet+ 6.2 asennus
- PlaNet-ominaisuuksien lisäksi vinoviiva-aikataulun (paikka-aikakaavio) laadinta, seurantamatriisi, integroitu hankinta- ja kalustoaikataulu

Kieliversiot:
PlaNet toimitetaan suomen-, ruotsin- ja englanninkielisellä käyttöliittymällä. Käyttäjä voi vaihtaa kieltä ohjelman käytön aikana. Lisäksi on tehty venäjän-, viron-, norjan- ja tanskankieliset käyttöliittymät.


PlaNet Viewer -ohjelmisto
- PlaNet/PlaNet+ -ohjelmistoilla tehtyjen aikataulujen katseluun ja tulostamiseen (ohjelman demoversiolla voi myös katsoa tiedostoja)

PlaNet Server -ohjelmisto
- laajentaa projektien tallennuksen myöskin Oracle/SQL Server -tietokantoihin
- tuo projektikeskus-näkymän projektien tarkasteluun ja avaamiseen
- projektien varaaminen ja vapauttaminen

PlaNet-ohjeita: (kysy lisää - niitä löytyy erilaisiin ohjelman käyttötarkoituksiin ja lisää tehdään tarvittaessa) 

Yhden sivun PlaNet-ohje auttaa tärkeimpien toimintojen löytämisessä. Toimenpiteet ovat suositeltavassa järjestyksessä. Keskellä ohjelman toiminnot. Oikealla käyttöohjeen sivut. Huom! löydät käyttöohjeen kun katsot Käynnistä-valikosta (Start) -> ohjelmat -> PlaNet+ 6.4 -> PlaNet+ 6.4 käyttöohje.

15 sivun PlaNet-ohje kertoon ohjelman käyttöön liittyviä toimintatapoja ja vinkkejä kuvin ja sanoin. Koulutuksessa käsiteltyjen asioiden muistitukena.

Seurantaohje: Kun tehtävä on osin tehty ja loppuosa siirtyy, niin miten saadaan erilliset janat.

Jydacomin kustannuslaskentaohjelmistosta voidaan siirtää tavoitearvionimikkeistö PlaNet-ohjelmaan suunnittelun pohjaksi. Huom! uudemmassa Saas-sovelluksessa erotinmerkkinä on puolipiste.

Excelillä tehty matkaraporttipohja. Siinä jokaiselle kuukaudelle oma välilehti ja näissä kaikki kuukauden päivät. 1. välilehdelle laitetaan oma nimi. Työmatkan alku- ja loppukellonaika (muotoa 11:30). Näistä lasketaan päivärahat. Taulukon alareunassa on auton kilometrien laskenta. Korvausmäärillä kerrottuna saadaan alareunaan kuukausittaiset matkakorvaukset.