ASApro Projektipalvelu
Onko aikataulun aikaansaamisessa ongelmia? Kun kiire painaa, niin apu on yllättävän lähellä

Tarjoan PlanMan Project -ohjelmiston sekä PlaNet-ohjelmistojen koulutusta lähinnä rakennussektorin yrityksille. Koska myös Tocoman Aikataulu -ohjelma on tuttu (PlanMan Project -ohjelman "sisarohjelma"), voin tarjota apuani myös sen käyttäjille. Tarjoan myöskin tuoteriippumatonta projektinhallinnan ja aikataulusuunnittelun koulutusta sekä konsultointia. Tuttua ovat aikataulusuunnittelun menetelmät rakennusliikkeille, eri alojen urakoitsijoille, suunnittelutoimistoille sekä kiinteistönpidon organisaatioille. Koulutuksessa pyritään aina huomioimaan asiakkaan toimiala ja sen tuomat erityistarpeet/piirteet aikataulusuunnitteluun.

Usein koulutuksissa on hyvä myös täsmentää aikataulusuunnittelun ajatusta, jotta puhutaan samoin sanoin.

Hankkeen suunnitteluvaiheessa tarvitaan aikatauluja hahmottamaan ajoitus. Aikatauluissa pyritään huomioimaan suunnittelun ja hankintojen tarpeet - joskus jo ne vaativat omat aikataulusuunnitelmansa laajuutensa vuoksi. Reunaehdot ja välitavoitteet ohjaavat ajoitusta samoin kuin vuodenajat - kaikki työt eivät onnistu pakkasessa tai vaikkapa lintujen rauhoitusaika rajoittaa työtä.

Toteutusvaiheen aikatauluissa suunnitelmat tarkentuvat ja rakentamisen aikatauluissa erityisesti paikkajakoisuus on syytä ottaa suunnitteluun mukaan. Paikkajaottelulla saadaan myös aikataulun seuranta järkeväksi - ei vain arvioida koko työn valmius-%, vaan edetään paikka kerrallaan kohti valmista. Suunnittelussa on myös hyvä huomioida resurssit eli kuka työt tekee. On kaikkien osapuolien vastuulla varmistaa että resursseja on riittävästi - jos ongelmat selviävät vasta valmius-% seurannassa, ollaan pahasti jälkijunassa.

Paikkajakoisuus suunnitelmissa voidaan huomioida eri tavoin. Janakaaviot voidaan laatia paikkakohtaisina kokonaisuuksina tai tehtävät paikoittain jaoteltuina (pätkittynä). Paikka-aikakaaviossa tehtävät kuvataan paikan ja ajan kaaviona valmiusastekäyrinä (0->100%). Tahtiaikataulu esitetään niin että kukin paikka on yksi rivi ja tehtäväjanat seuraavat ketjussa toisiaan (paikka-janakaavio). Työlle on varattuna kussakin paikassa vakioaika (tahtiaika) ja resurssit joustavat. Kaaviot onnistuvat eri ohjelmilla ja ovat lisäksi samasta aikataulusta saatavissa eri näkymin. Poikkeuksena on PlaNet-ohjelma, jossa ei ole paikka-aikakaaviota, joka löytyy laajemmasta PlaNet+ -versiosta.

Erityisosaamista ovat:
- paikka-aikakaavio (vinoviiva-aikataulu)
- määrämitoitettu aikataulu
- resurssisuunnittelu ja -tarkastelu
- toimintaverkkosuunnittelu (CPM - Kriittisenpolun menetelmä)
- jana-aikataulut/ tuotanto-ohjelmat
- hankinta-aikataulu
- talonrakentamisen aikataulut
- infrarakentamisen aikataulut
- TATE-aikataulut/ normituntimitoitus

Tiedustelut ohjelmista sekä koulutuksista voitte lähettää minulle yhteystiedot sivun kautta tai soittamalla.